prawo budowlane

Co to jest prawo budowlane?

Prawo budowlane to zbiór przepisów regulujących zasady budowy, użytkowania i konserwacji obiektów budowlanych oraz działalność związanych z nimi podmiotów. Jest to złożony system prawa obejmujący szereg ustaw, rozporządzeń i aktów wykonawczych. Określa m.in. warunki techniczne, jakie muszą być spełnione podczas projektowania, budowy, modernizacji i użytkowania obiektów budowlanych. 

Continue reading Co to jest prawo budowlane?
kancelaria radców prawnych

Kancelaria radców prawnych – co oferuje?

Kancelaria radców prawnych oferuje fachowe wsparcie klientom indywidualnym, jak i podmiotom gospodarczym. Specjaliści zajmują się udzielaniem porad prawnych, sporządzaniem opinii, pism procesowych, umów, reprezentowaniem nas przed organami administracji i stałą obsługą prawną. To od klienta zależy, jakie usługi spełnią jego oczekiwania. Co znajdziemy w bogatej ofercie? Gdzie szukać ciekawych rozwiązań? Czym się kierować?

Continue reading Kancelaria radców prawnych – co oferuje?

Raportowanie w XBRL nowym wymogiem sprawozdawczym na terenie UE

Komisja Europejska zdecydowała o powstaniu jednolitego europejskiego formatu elektronicznego – ESEF (European Single Electronic Format). W następstwie podjętej decyzji od 01.01.2020 przedsiębiorstwa działające na terenie Unii Europejskiej, których udziały są notowane na regulowanych rynkach publicznych UE, zostały zobligowane do sporządzania według standardu XBRL skonsolidowanych sprawozdań finansowych.

Continue reading Raportowanie w XBRL nowym wymogiem sprawozdawczym na terenie UE

Czy Twoja firma rzeczywiście potrzebuje doradztwa podatkowego?

Zdecydowana większość osób nie posiada obszernej wiedzy z zakresu prawa, wobec czego niezwykle pomocne okazuje się być doradztwo podatkowe. Z tego typu usług korzystają nie tylko firmy, łącznie z jednoosobową działalnością gospodarczą, ale też osoby fizyczne. Doradcy podatkowemu można zlecić m.in. sporządzenie zeznania i deklaracji podatkowej. Zakres jego obowiązków jest oczywiście znacznie szerszy, o czym zresztą warto się dowiedzieć.

Continue reading Czy Twoja firma rzeczywiście potrzebuje doradztwa podatkowego?