Doradztwo podatkowe – jak wybrać rozsądne rozwiązanie?

Doradca podatkowy zajmuje się udzielaniem porad na temat obowiązków podatkowych i celnych. Warto się zatem do wyboru takiego doradcy, który okaże się prawdziwym specjalistą w swojej dziedzinie. Znalezienie sprawdzonego partnera, któremu można w pełni zaufać stanowi jednak nie lada wyzwanie. Nieodłączny element zawodu to zaufanie publiczne. Wybierając doradcę należy się liczyć z dużą odpowiedzialnością. Taka decyzja może bowiem mocno wpłynąć nie tylko na optymalizację kosztów podatkowych, ale także na działanie całego  przedsiębiorstwa. 

Continue reading Doradztwo podatkowe – jak wybrać rozsądne rozwiązanie?

Przygotowanie sprawozdań finansowych – cel i metodologia

Sprawozdania finansowe pełnią ważną rolę w przedsiębiorstwie. Zarówno dla działu księgowego jak i zarządzających przekazują cenne i syntetyczne informacje. Oczywiście, jeśli wykonane są w sposób zgodny z zasadami i przejrzysty. W społeczeństwie opartym na wiedzy to właśnie dostęp i zrozumienie informacji jest szczególnie ważne, gdy chodzi o uzyskanie przewagi konkurencyjnej. A przecież to pokonanie konkurentów i uzyskanie dużego udziału w rynku jest nadrzędnym celem dla większości osób prowadzących działalność gospodarczą. Jakie cechy powinna mieć sprawozdawczość finansowa by była przydatna? Które elementy są najistotniejsze?

Continue reading Przygotowanie sprawozdań finansowych – cel i metodologia

Audyt wewnętrzny – narzędzie wspierające zarządzanie organizacją

Gdy pod koniec lat 90. pojawiać się zaczęło narzędzie audytu wewnętrznego, zarówno instytucje administracji centralnej jak i samorządowej, z pewnym sceptycyzmem podeszły do tego nowego, jak na warunki polskie, elementu systemu zarządzania wewnętrznego. Natomiast podmioty prywatne, dość nieufnie potraktowały firmy audytorskie i sam audyt wewnętrzny, jako nowy rodzaj kontroli. Dodajmy tylko – kontroli przedsiębiorstw rodem z czasów peerelowskich, bezlitośnie wytykającej błędy, o niemal cenzorskim odcieniu.

Continue reading Audyt wewnętrzny – narzędzie wspierające zarządzanie organizacją

Co warto wiedzieć o postępowaniu restrukturyzacyjnym w firmie

Każdy przedsiębiorca chce, by jego firma rozwijała się jak najlepiej przynosząc mu korzyści finansowe w odpowiedniej wysokości. Jednak biznes dla wielu nie jest łaskawy i zdarzyć się może, że firmy zamiast zysków ponoszą straty (często przyczyna takiego stanu rzeczy jest niezależna od właściciela). W takim przypadku, by uniknąć zamknięcia firmy, przedsiębiorcy mogą zdecydować się na restrukturyzację.

Continue reading Co warto wiedzieć o postępowaniu restrukturyzacyjnym w firmie