Efektywana logistyka magazynowa

Logistyka magazynowa zajmuje się kompleksową realizacją zamówienia. Począwszy od magazynowania, poprzez zarządzanie i dystrybucją produktów, aż po odpowiednią organizację pracy na poszczególnych halach. Magazynowanie zajmuje się składowaniem różnorodnych produktów, również takich, które wymagają specjalistycznych warunków do przechowywania.

Optymalnie zorganizowana logistyka magazynowa umożliwia zmniejszenie kosztów operacji logistycznych prowadzonych w magazynie przy zachowaniu wysokiego poziomu usług.

Główne cele logistyki magazynowej

Obsługa magazynów jest prowadzona przez pracowników logistycznych w taki sposób, aby zmaksymalizować powierzchnię magazynowania w celu przechowywania jak największej ilości towarów bez konieczności rozbudowy magazynu. Magazyn powinien być zaopatrzony w odpowiedni sprzęt logistyczny, oprogramowanie, a także system informatyczny. Obsługa magazynów to wykonywanie takich czynności jak składanie, foliowanie, przepakowywanie, paletyzowanie, etykietowanie. Identyfikacja produktów odbywa się za pomocą kodów kreskowych.

Prace logistyczne w znacznym stopniu ułatwiają cały proces dystrybucyjny. Prace związane z logistyką magazynową to nie tylko odpowiednie przechowywanie, ale także konfekcjonowanie towarów i zabezpieczenie przed kradzieżą. Stałą kontrolę przechowywanych towarów umożliwia monitoring, w który magazyny są wyposażone. Projekt powierzchni magazynowej powinien opierać się na analizie potrzeb i celów firmy, ich znajomość jest niezbędna, aby powstał sprawny układ magazynu.