Czy Twoja firma rzeczywiście potrzebuje doradztwa podatkowego?

Zdecydowana większość osób nie posiada obszernej wiedzy z zakresu prawa, wobec czego niezwykle pomocne okazuje się być doradztwo podatkowe. Z tego typu usług korzystają nie tylko firmy, łącznie z jednoosobową działalnością gospodarczą, ale też osoby fizyczne. Doradcy podatkowemu można zlecić m.in. sporządzenie zeznania i deklaracji podatkowej. Zakres jego obowiązków jest oczywiście znacznie szerszy, o czym zresztą warto się dowiedzieć.

Kim tak naprawdę jest i czym się zajmuje doradca podatkowy?

Doradcą podatkowym jest osoba posiadająca konkretne kwalifikacje, obszerną wiedzę i doświadczenie związane z szeroko pojętym prawem, z naciskiem na prawo finansowe. Wymaga się od niego stałego udoskonalania umiejętności, poszerzania wiedzy i zdobywania doświadczenia. W związku z tym wytrawny doradca podatkowy bierze regularnie udział w różnego typu konferencjach, seminariach i szkoleniach. Osoba na tym stanowisku musi wyróżniać się nie tylko szeroką wiedzą merytoryczną, ale też odpowiednimi cechami i nienagannym wizerunkiem. Jego kwalifikacje muszą być potwierdzone pozytywnie zdanym egzaminem końcowym. Konieczna jest także jego przynależność do Krajowej Izby Doradców Podatkowych. W przypadku doradztwa podatkowego można mówić o obowiązkowym podleganiu ubezpieczeniu OC i obowiązku tajemnicy zawodowej. Do doradcy podatkowego warto udać się w przypadku potrzeby uzyskania porady, opinii czy wyjaśnień odnośnie prawa podatkowego. Zajmuje się on prowadzeniem ksiąg i innych ewidencji podatkowych oraz sporządzaniem zeznań i deklaracji podatkowych. Może stać się pełnomocnikiem klienta w przypadku postępowania podatkowego i kontrolnego przed organami skarbowymi. Służy pomocą podczas ubiegana się o fundusze unijne. Niezależnie od tego, jakie działania podejmie, zobowiązany jest do postępowania zgodnie z zasadami etyki zawodowej.

Dlaczego doradztwo podatkowe jest dobrym rozwiązaniem dla firmy?

Jeśli dla kogoś przepisy podatkowe są zbyt skomplikowane i nie potrafi się odnaleźć w przepisach, warto skorzystać z doradztwa podatkowego. Jest to usługa przeznaczona dla każdego, gdyż wszyscy zobligowani są do obliczania podatku, co jednak często jest mocno problematyczne. Osobie nieposiadającej adekwatnej wiedzy trudno będzie stosować samodzielnie prawo podatkowe i ponosić odpowiedzialność za podjęte działania. Wszystkim tym może zająć się dla klienta osoba posiadająca specjalistyczną wiedzę i odpowiednie kwalifikacje, czyli doradca podatkowy. Współpracowanie z nim niesie za sobą szereg wymiernych korzyści dla firmy, gwarantuje bezpieczeństwo rozwoju i zwiększa jej konkurencyjność na rynku.