System kontroli wewnętrznej i jego znaczenie dla rozwoju organizacji

Kontrola to z pewnością jedno z bardziej nielubianych słów. Dla wielu osób kojarzy się z ograniczeniem samodzielności, ciągłym sprawdzaniem i wyszukiwaniem błędów, a następnie nakładaniem kar. Tak rozumiana kontrola wywołuje ogromny stres i niechęć, trudno dostrzec w niej jakikolwiek pozytywny aspekt. W przypadku funkcjonowania firm czy organizacji, kontrola czyli audyt jest czymś zupełnie normalnym, z czym wcześniej czy później może spotkać się każdy z pracowników.

Audyt wewnętrzny i jego znaczenie dla rozwoju organizacji

W każdej dużej firmie czy instytucji państwowej musi funkcjonować wewnętrzna jednostka, której zadaniem jest kontrola i nadzór nad pewnymi procesami. Chociaż taki audyt kojarzy się z wnikliwym sprawdzaniem wszelkich dokumentów finansowych organizacji, absolutnie nie musi dotyczyć tylko i wyłącznie obszaru pieniędzy. Rzeczywiście audycie wewnętrznym chodzi też o skrupulatne badanie na przykład wydatkowania finansów na różne cele, ale nie tylko. Zespół wewnętrznych kontrolerów może zajmować się też innymi procesami. Mogą być badane na przykład procesy rekrutacyjne, przestrzeganie przepisów RODO. Dzięki temu określane jest, czy firma lub instytucja funkcjonuje prawidłowo w obszarze prawa. Poza tym analizowana jest dynamika realizowania nadrzędnych celów. Kontrolerzy sprawdzają, czy w firmie nie są podejmowane decyzję, które hamują ekspansję i rozwój.

Co daje kontrola wewnętrzna

Zorganizowany system kontroli wewnętrznej ma ogromnie istotne znaczenie dla efektywnego zarządzania firmą. Słabe kontrole wewnętrzne mogą być piętą achillesową organizacji. Przymykanie oczu na nieprawidłowości wcześniej czy później może doprowadzić do bardzo poważnych problemów, co znacząco zahamuje ekspansję i rozwój organizacji. To dlatego właśnie raz na jakiś czas z dużych firmach i instytucjach prowadzone są kontrole z zewnątrz. Ich ważnym celem jest niejako kontrola audytorów wewnętrznych. To sposób na poprawienie jakości pracy, ale też na zdiagnozowanie nieprawidłowości.