podatki pośrednie

Podatki pośrednie w Polsce

Podatki są daniną obowiązującą nie tylko w Polsce, ale i na całym świecie. Dzięki nim może się rozwijać infrastruktura drogowa, kolej, transport, istnieją szkoły, urzędy i wiele innych instytucji. W naszym kraju podatki dzieli się na bezpośrednie i pośrednie. Jakie podatki wchodzą w skład pośrednich? Dowiesz się z naszego artykułu. 

Jakie wyróżniamy podatki pośrednie?

Podatki określane mianem pośrednich nakładane są na dobra oraz usługi. Osoby, które płacą ten podatek, nie są zobowiązane bezpośrednio do jego wpłaty do Urzędu Skarbowego. Dzieje się tak za sprawą przerzucalności podatku na inne osoby. To danina publiczna, przymusowa, bezzwrotna i zasilająca budżet państwa. Spośród podatków pośrednich wyróżniamy:

  • podatek od towarów i usług, czyli. tzw. VAT,
  • cło, 
  • akcyza.

Czym wyróżniają się te podatki?

Podatek od towarów i usług jest jednym z najpowszechniejszych podatków pośrednich, wszystko za sprawą spotykania się z nim każdego dnia. Robiąc zakupy, płacimy kwotę brutto, z której właściciel sklepu musi przekazać kwotę VAT-u DO Urzędu Skarbowego. Właściciel uczestniczy w transakcji między klientem a US. Na paragonach określany jest mianem PTU, czyli Podatku od Towarów i Usług. W Polsce wyróżniamy 4 stawki podatku, 0%, 5%, 8%, 23%. Istnieją również towary i usługi całkowicie zwolnione lub niepodlegające pod podatek VAT. Kolejnym podatkiem jest cło. To opłata zasilająca budżet państwa. Nakładana jest na towary importowane i eksportowane przez granice naszego kraju. Stawki cła są różnorodne, mogą wynosić 0% lub nawet 50% wartości towaru. Spośród podatków pośrednich wyróżnić można także akcyzę. To danina nakładana na niektóre wyroby konsumpcyjne, a wszystko po to, aby doprowadzić do ograniczenia ich spożycia. Akcyzą objęty jest alkohol i napoje alkoholowe, papierosy i inne wyroby tytoniowe, energia elektryczna i produkty energetyczne. 

podatki pośrednie

Jaką role pełnią podatki pośrednie? 

Podatki są jedną z najpewniejszych wydatków każdego człowieka. Stykamy się z nimi na co dzień, nie tylko płacąc daninę od wynagrodzenia, ale także zakupionych usług i towarów. Jako że podatki pośrednie zasilają budżet państwa, dzięki nim możemy tworzyć wiele nowych inwestycji oraz dróg. Posiadają dużą ściągalność oraz mogą promować spożycie jednych produktów, zniechęcając do zakupu innych. Stymulują również podmioty gospodarcze do podejmowania decyzji, poprawy efektywności, a także wpływają na decyzje konsumentów o zakupie danego produktu. Wzrost stawki sprawia, że obniża się popyt, natomiast niższa stawka sprawia, że popyt rośnie.