Metody zarządzania ryzykiem w firmie

Zarządzanie ryzykiem to zespół metod, które pozwalają na zmniejszenie ryzyka wystąpienia konsekwencji pewnych możliwych do wystąpienia zdarzeń. Można to uzyskać przez zmniejszanie szansy na wystąpienie danego zdarzenia, a także przez łagodzenie jego skutków. Warto wspomnieć również, że zarządzenie ryzykiem związane może być nie tylko z zagrożeniami, ale również szansami, jakie stoją przed przedsiębiorstwem. Wszystko to składa się na podstawowe metody zarządzania ryzykiem w firmie.

Zmniejszanie ryzyka i skutków zdarzeń

Istnieją dwa, równoległe rodzaje strategii, które pozwalają na skuteczne zarządzanie w przedsiębiorstwie ryzykiem. Pierwszym z nich jest zmniejszenie prawdopodobieństwa wystąpienia danego zdarzenia. Warto tutaj jednak zawsze zadać sobie pytanie, na ile takie działanie jest w ogóle możliwe. Niektóre zdarzenia będą występowały po prostu z pewną częstotliwością, ale nie będzie możliwe ich uniknięcie. Tak działają na przykład warunki pogodowe. Innym rodzajem zdarzeń są na przykład wypadki w firmie, których częstotliwość, po zastosowaniu odpowiednich procedur, czy zabezpieczeń może zostać znacznie zmniejszona. Z kolei zmniejszanie skutków zdarzeń może przebiegać na kilka sposobów. Najważniejsze z nich to stosowanie odpowiednich zabezpieczeń, dzięki którym potencjalne zdarzenia stają się mniej groźne, a także przenoszenie konsekwencji zdarzenia na inne podmioty – na przykład na ubezpieczyciela.

Zarządzanie ryzykiem – zagrożenia i szanse

Należy tu wspomnieć, że zarządzanie ryzykiem to nie tylko czekające na firmę i jej pracowników zagrożenia. To również szanse, które mogą się pojawić. W przypadku szans stosuje się różnorodne techniki, które pozwalają na zwiększenie częstotliwości ich pojawiania się, jak również zwiększenie pozytywnych skutków, jakie przynoszą. Zwłaszcza w tym przypadku konieczna jest bardzo gruntowna analiza ryzyka i monitoring jego zarządzania. Doświadczenie podpowiada, że pojawiające się szanse, które mogą przyczynić się do polepszenia wyników firmy, są o wiele łatwiejsze do przeoczenia niż ryzyko.