Co warto wiedzieć o postępowaniu restrukturyzacyjnym w firmie

Każdy przedsiębiorca chce, by jego firma rozwijała się jak najlepiej przynosząc mu korzyści finansowe w odpowiedniej wysokości. Jednak biznes dla wielu nie jest łaskawy i zdarzyć się może, że firmy zamiast zysków ponoszą straty (często przyczyna takiego stanu rzeczy jest niezależna od właściciela). W takim przypadku, by uniknąć zamknięcia firmy, przedsiębiorcy mogą zdecydować się na restrukturyzację.

Zobowiązania wobec ZUSu i Urzędu Skarbowego

Aby nieco ułatwić sobie całą procedurę związaną z procesem restrukturyzacji, przedsiębiorca powinien w odpowiednim momencie zgłosić się zarówno do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych jak i Urzędu Skarbowego, pod który podlega. To może ułatwić bardzo wiele, przede wszystkim ze względu na możliwość odroczenia terminu płatności wielu zobowiązań bądź też rozłożenie ich na wygodniejsze i łatwiejsze do spłaty przez przedsiębiorcę raty. Dzięki takim zabiegom przedsiębiorca ma szansę na zachowanie płynności finansowej, co nie rzadko może pomóc przetrwać mu najcięższe chwile. W niektórych przypadkach, po spełnieniu odpowiednich wymagań możliwe jest nawet całkowite umorzenie kwoty zaległych podatków czy składek z tytułu ubezpieczeń społecznych.

Wiele możliwości powrotu do biznesowej płynności

Firmy bardzo często, zanim zdecydują się na restrukturyzacje, sięgają po cały szereg różnorodnych rozwiązań, które w ich opinii mają pomóc polepszyć finansową kondycję firmy. Warto jednak mieć świadomość tego, że są przypadku restrukturyzacyjne, w których dla ratowania kondycji firmy niezbędne jest przeprowadzenie zwolnień grupowych. To z punktu widzenia pracowników nie jest zbyt dobra wiadomość, jednak dla firmy często to jedna z możliwości powrotu do świata biznesowego. Zdarza się także, że restrukturyzacja przeprowadzana jest na drodze sądowej – dotyczy to przede wszystkim tych firm, które są niewypłacalne bądź mogą się stać niewypłacalne w niedługim czasie. Niezależnie jednak od tego, jakie działania zostaną podjęte przy restrukturyzacji należy pamiętać o tym, że ma ona na celu poprawę kondycji firmy, w przeciwieństwie do procesów upadłościowych, których celem jest zamknięcie firmy bez prawnych i finansowych konsekwencji www.pwc.pl/pl/uslugi/doradztwo-prawne/restrukturyzacja-upadlosc.html