Ceny transferowe – kompendium wiedzy

Do cen transferowych dochodzi wtedy, gdy transakcje zawierane są przez powiązane ze sobą podmioty. Z niniejszego artykułu dowiedzą się Państwo, czym tak naprawdę są ceny transferowe i kto je stosuje.

Ceny transferowe od a do z

Cena transferowa najprościej rzecz mówiąc, to rezultat finansowy warunków, które ustalone zostały (lub narzucone) w wyniku istniejących powiązań. Z praktycznego punktu widzenia ceny transferowe to tak naprawdę ceny sprzedawanych dóbr albo usług, które ustalone są przez podmioty powiązane. Warto wyraźnie zaznaczyć, że sprzedawane mogą być także wartości niematerialne albo wartości prawne, które mają mniejszy lub większy wpływ na ostateczny wynik finansowy danego przedsiębiorstwa – pwc.pl.

Jakie podmioty powiązane i podmioty niepowiązane wyróżniamy?

Jak wspomniano powyżej, do cen transferowych może dojść tylko wtedy, gdy dojdzie do transakcji podmiotów powiązanych. Mało osób zdaje sobie jednak sprawę z tego, czym one w rzeczywistości są. Zgodnie z przepisami mogą być to osoby fizyczne, prawne oraz te jednostki organizacyjne, które nie mają osobowości prawnej. Możemy wyróżnić podmioty krajowe oraz podmioty zagraniczne.

Jakie są najważniejsze funkcje cen transferowych?

Ceny transferowe mogą pełnić kilka kluczowych funkcji. Najważniejszą z nich jest oczywiście funkcja podziału dochodu. Poszczególne podmioty powiązane ustalają między sobą ceny transferowe posługując się pewnym marginesem swobody. W dużej mierze to właśnie ten margines ma bezpośredni wpływ na planowanie podatkowe, dzięki czemu można obniżyć wysokość dochodu do opodatkowania. Bardzo ważną funkcją cen transferowych jest także sterowanie. Mowa tutaj nie tylko o czynnościach kontrolnych, ale również o planowaniu i koordynacji, które jak powszechnie wiadomo mają bezpośredni wpływ na funkcjonowanie danego przedsiębiorstwa. Ceny transferowe są w chwili obecnej najpopularniejszymi narzędziami, które można wykorzystać do przenoszenia dochodów pomiędzy poszczególnymi podmiotami powiązanymi. To dzięki nim można obniżyć stopę procentową albo poprawić wynik finansowy.