prawo budowlane

Co to jest prawo budowlane?

Prawo budowlane to zbiór przepisów regulujących zasady budowy, użytkowania i konserwacji obiektów budowlanych oraz działalność związanych z nimi podmiotów. Jest to złożony system prawa obejmujący szereg ustaw, rozporządzeń i aktów wykonawczych. Określa m.in. warunki techniczne, jakie muszą być spełnione podczas projektowania, budowy, modernizacji i użytkowania obiektów budowlanych. 

Continue reading Co to jest prawo budowlane?

Doradztwo podatkowe – jak wybrać rozsądne rozwiązanie?

Doradca podatkowy zajmuje się udzielaniem porad na temat obowiązków podatkowych i celnych. Warto się zatem do wyboru takiego doradcy, który okaże się prawdziwym specjalistą w swojej dziedzinie. Znalezienie sprawdzonego partnera, któremu można w pełni zaufać stanowi jednak nie lada wyzwanie. Nieodłączny element zawodu to zaufanie publiczne. Wybierając doradcę należy się liczyć z dużą odpowiedzialnością. Taka decyzja może bowiem mocno wpłynąć nie tylko na optymalizację kosztów podatkowych, ale także na działanie całego  przedsiębiorstwa. 

Continue reading Doradztwo podatkowe – jak wybrać rozsądne rozwiązanie?
kancelaria radców prawnych

Kancelaria radców prawnych – co oferuje?

Kancelaria radców prawnych oferuje fachowe wsparcie klientom indywidualnym, jak i podmiotom gospodarczym. Specjaliści zajmują się udzielaniem porad prawnych, sporządzaniem opinii, pism procesowych, umów, reprezentowaniem nas przed organami administracji i stałą obsługą prawną. To od klienta zależy, jakie usługi spełnią jego oczekiwania. Co znajdziemy w bogatej ofercie? Gdzie szukać ciekawych rozwiązań? Czym się kierować?

Continue reading Kancelaria radców prawnych – co oferuje?

Raportowanie w XBRL nowym wymogiem sprawozdawczym na terenie UE

Komisja Europejska zdecydowała o powstaniu jednolitego europejskiego formatu elektronicznego – ESEF (European Single Electronic Format). W następstwie podjętej decyzji od 01.01.2020 przedsiębiorstwa działające na terenie Unii Europejskiej, których udziały są notowane na regulowanych rynkach publicznych UE, zostały zobligowane do sporządzania według standardu XBRL skonsolidowanych sprawozdań finansowych.

Continue reading Raportowanie w XBRL nowym wymogiem sprawozdawczym na terenie UE

Przygotowanie sprawozdań finansowych – cel i metodologia

Sprawozdania finansowe pełnią ważną rolę w przedsiębiorstwie. Zarówno dla działu księgowego jak i zarządzających przekazują cenne i syntetyczne informacje. Oczywiście, jeśli wykonane są w sposób zgodny z zasadami i przejrzysty. W społeczeństwie opartym na wiedzy to właśnie dostęp i zrozumienie informacji jest szczególnie ważne, gdy chodzi o uzyskanie przewagi konkurencyjnej. A przecież to pokonanie konkurentów i uzyskanie dużego udziału w rynku jest nadrzędnym celem dla większości osób prowadzących działalność gospodarczą. Jakie cechy powinna mieć sprawozdawczość finansowa by była przydatna? Które elementy są najistotniejsze?

Continue reading Przygotowanie sprawozdań finansowych – cel i metodologia